hidden

We Create

Apps, AI, Systems, Technology, Futures...

OMWO ile dönüşüm

OMWO olarak yenilenebilir enerjiyi kayıt altına alıyor, izliyor ve dönüştürüyoruz. Daha fazla insanın yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmesi için yazılım ve sistemler geliştiriyor, geleceğin enerjisini teknoloji ile buluşturuyoruz. Yenilenebilir enerjinin üretiminden tüketimine kadar her aşamayı dijitalize ediyor, analiz ediyor ve iyileştiriyoruz. 5. Endüstri devrimini yaşadığımız şu günlerde dijital dünyanın kazanımlarını enerji dünyasına transfer ediyor ve yenilenebilir enerjiyi herkes için daha ulaşılabilir hale getiriyoruz.

SEO

Faaliyetlerimiz

Enerji Depolama Yönetimi Projesi
Yeni dünyanın yüksek enerji talebinin karşılanmasında kilit bir role sahip olan enerji depolama için OMWO altyapı ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.
Enerji Borsası Entegrasyonu ve Enerji Ticareti Projesi
Yenilenebilir enerji üreticisinin daha katma değerli enerji satışına aracılık etmek amacıyla enerjinin kayıt altına alınması, tekliflendirilmesi ve satışının yapılması için gerekli olan EPİAŞ entegrasyonu projesi OMWO bünyesinde tüm hızıyla devam etmektedir.
Sanal İkiz Metaverse Entegrasyonu
Gerçek dünyada deneyimlenen tüm etkileşimlerin sanal ikiz teknolojisi ile merkeziyetsizlik ekseninde yeniden yorumlanarak OMWO ‘nun metaverse evreninde interaktif bir biçimde sunulmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
Güneş Enerji Santrali Yönetim Platformu
En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerjisi Santralini yönetebilmek amacıyla geliştirilmiş olan bu platform sayesinde üretim santrali ile ilgili tüm izleme ve yönetim faaliyeti uzaktan yapılabilmektedir.
Şarj İstasyonu Yönetim Platformu
Daha yeşil bir dünya için fosil yakıtların kullanımının azaltılmasında kilit rol oynayan elektrikli araçların yaygınlaşması ile eş zamanlı yaygınlaşacak elektrikli araç şarj istasyonlarının uzaktan yönetilebilmesine imkân tanıyan bu platform sayesinde son kullanıcılar şarj ağından kolaylıkla hizmet alabilecekler.
OMWO Veri Merkezi Projesi
Tüm altyapı ve bilgi teknoloji hizmetlerini kendi kurmuş olduğu veri merkezi üzerinden sağlayan OMWO, bu alanda elde ettiği kazanımları üçüncü kişilere de servis etmek için çalışmalarına devam etmektedir.
Enerji Tahminleme Modülü
OMWO, yapay zekâ destekli bu modül sayesinde bir güneş enerji santralinin ertesi gün için beklenen enerji üretimini hem gün bazında hem de saatlik bazda yüksek doğrulukla kestirebilmektedir. Bu tahmin ile ilgili santralde olası üretim kayıplarının önüne geçmek mümkün olmakta ve enerji ticaretinde kullanılan karar destek sistemleri beslenebilmektedir.
İş Emri Yönetim Platformu
Sahada yer alan çalışanların doğru bir şekilde koordine edilmesi, bir arıza durumunda olay mahaline hızlıca sevk ve idaresi ilgili arızanın giderilme süresinde oldukça belirleyicidir. Bu platform sayesinde söz konusu müdahale süreleri hem kayıt altına alınarak izlenmekte hem de geriye dönük analiz edilebilmektedir.
Blokzincir Yönetim Platformu
Günümüzün en dikkat çekici teknolojilerden biri olan blokzincir teknolojisi ile OMWO, enerjinin üretiminden tüketimine kadar yaşamış olduğu tüm evreleri doğrulanabilir bir kripto varlık olarak kayıt altına almakta ve bu varlıkların değiş tokuşuna aracılık edilmesi için altyapı ve sistemler geliştirmektedir.
Enerji Arz-Talep Yönetimi
Akıllı şehir ve akıllı şebeke altyapısı için gerekli olan enerjinin talep katılımı yönünde dünya ölçeğinde kabul görmüş standart protokol ve yaygın uygulamalar çerçevesinde enerjinin arz ve talep dengesinin kurulmasına yardımcı teknoloji ve yazılımların geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Tek Uygulama, Çok işlev

Üretim

Depolama

omwo-app
image

Tüketim

Sürdürülebilirlik